Privacy

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Callant Verzekeringskantoor bvba worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand en commerciële prospectie.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.

U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar volgend adres te sturen:

Callant Verzekeringskantoor bvba
t.a.v. dhr. Peter Callant
"Domein De Cellen"
Kapellestraat 113
8020 Oostkamp