Fietsomnium Veelgestelde vragen

De fietsverzekering wordt afgesloten voor 1 jaar. Deze polis wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij hij wordt opgezegd 3 maanden of meer voor de jaarlijkse hoofdvervaldag. U bepaalt zelf hoe lang u deze verzekering laat lopen.
U ontvangt enkele weken voor de vervaldag een schrijven met de vraag om de polis te verlengen. Als u ingaat op deze vraag hoeft u enkel de premie te storten.
De aan de fiets bevestigde extra onderdelen, zoals vermeld op de aankoopfactuur en waarvan de prijs is opgenomen in het verzekerde bedrag
Er wordt 1% slijtage toegepast vanaf de 13de verzekeringsmaand. De slijtage wordt enkel toegepast bij een totaal verlies of een totale diefstal.
Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde factuurwaarde (= aankoopprijs van de fiets), eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte accessoires. De niet recupereerbare BTW dient eveneens mee verzekerd te worden.
Wij vragen geen speciaal slot. Indien de fiets standaard voorzien is van een slot dienen de twee originele sleutels aan ons te worden overhandigd bij diefstal.
 • (gedeeltelijke) diefstal
  • Voor elektrische en andere fietsen hanteren wij geen vrijstelling
  • Bij (elektrische) moutainbikes en (elektrische) racefietsen bedraagt de vrijstelling 20% op de verzekerde waarde
 • (gedeeltelijke) materiële schade
  • Voor elektrische en andere fietsen is er een vaste vrijstelling van € 25
  • Bij (elektrische) moutainbikes en (elektrische) racefietsen bedraagt de vrijstelling 10% van de verzekerde waarde. De minimum vrijstelling bedraagt steeds € 50.
Volgende gegevens mailen naar schade.oostkamp@callant.be
 • ingevuld aangifteformulier
 • schadebestek
 • foto's van de materiële schade
 • kopij aankoopfactuur fiets en accessoires
 • bij diefstal proces-verbaal opgemaakt door politie
De omnium biedt mondiale dekking, 7/7 en 24/24h.
De vergoeding gebeurt steeds in natura. Dit betekent concreet: U kiest bij uw fietshandelaar een nieuwe gelijkwaardige fiets van hetzelfde merk en type. U betaalt de vrijstelling en de eventuele afschrijving aan de fietshandelaar. Wij regelen het overige met de fietshandelaar na ontvangst van de nieuwe aankoopfactuur.
Voor zover u de waarborg “Premium Bike Care” hebt onderschreven, betalen wij de herstellingskost, verminderd met de vrijstelling. De herstellingskost wordt steeds rechtstreeks vergoed aan uw fietshandelaar, rekening houdend met de vrijstelling en eventuele afschrijvingen.
Op basis van de bestekken wordt beslist of er al dan niet een expert wordt gelast. U dient steeds onze toestemming af te wachten vooraleer er mag worden hersteld.
Uitsluiting: materiële schade en/of verlies die zich voordoet tijdens trainingen, oefeningen met het oog op competities/wedstrijden alsmede tijdens de competities/wedstrijden zelf. Een uitzondering geldt voor duatlon- en/of triatlonwedstrijden, met inbegrip van de er aan verbonden trainingen
Voor zover het geen wedstrijd betreft zijn deze ritten verzekerd, wereldwijd en 24/24h.
Nee, wij vergoeden op basis van onze polis ongeacht of er een tegenpartij bij betrokken is. Vb. u rijdt in een put, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.
Wij vergoeden steeds in natura. Dit betekent dat u bij schade de herstelling kan laten uitvoeren door de fietsenhandelaar of een nieuwe fiets kan afhalen in geval van diefstal. Wij betalen dan de factuur aan de fietsenhandelaar, conform de polisvoorwaarden.
Dit is schade aan de fiets die ontstaan is door een ongeval, met of zonder tegenpartij. Een ongeval is een plotselinge, onvrijwillige en een voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis. Vb. u rijdt in een put in het wegdek en valt, …
Voor de omschrijving van ‘diefstal’ verwijzen we naar art.461. Strafwetboek: Art. 461. Strafwetboek: Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. Diefstal wordt gelijkgesteld met het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. (gebruiksdiefstal vb. joy-riding)
De minimumlooptijd van onze polis is 1 jaar. Kortere periodes worden niet aanvaard.
Nee, de opgegeven premies zijn steeds inclusief taksen en lasten.
Nee, we werken enkel en alleen met jaarpremies.
Wij werken in principe samen met elke professionele fietshandelaar.
Wij verzekeren alle soorten fietsen.
Wij baseren ons op de aankoopfactuur om de waarde te bepalen. Indien de aankoopfactuur niet meer beschikbaar is, vragen we een gedetailleerd schattingsverslag van een professionele fietshandelaar.
Ja, dit beschouwen wij ook als fietsaccessoires en kunnen meeverzekerd worden.
Dit is perfect mogelijk. Uw vennootschap is dan de verzekeringsnemer.
Dit is geen schade door “ongeval” en niet verzekerd in de polis.
Bij een speed pedelec dient u zich ook te voorzien van een Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering indien de motor autonoom kan werken zonder trappen. Een dekking rechtsbijstand is in dit geval niet verplicht maar wel wenselijk.